Làm thế nào để loại bỏ gạch chân khi chèn link trong Word

Cách bỏ gạch chân khi chèn link (liên kết) trong Word

Việc loại bỏ gạch chân khi chèn liên kết trong Word sẽ giúp nâng cao tính chuyên nghiệp của văn bản khi bạn gửi cho người khác hoặc in ấn.

Làm thế nào để loại bỏ gạch chân khi chèn liên kết trong Word

Khi bạn chèn liên kết vào trong Word, chúng sẽ hiển thị màu xanh và có gạch chân dưới. Điều này nhằm giúp người đọc dễ dàng nhận biết liên kết, nhưng gạch chân có thể làm văn bản trở nên không hấp dẫn.

Khi bạn chèn liên kết vào trong Word, chúng sẽ hiển thị màu xanh và có gạch chân dưới

Khi chèn liên kết vào trong Word, bạn có nhiều cách để loại bỏ gạch chân, tuy nhiên cách phổ biến nhất là Click chuột phải vào từ cần chèn và chọn Hyperlink. Khi đó, liên kết sẽ có gạch chân.

Bước 1: Bạn hãy bôi đen từ cần chèn HyperlinkClick chuột phải để chọn Font…

Bôi đen từ cần chèn Hyperlink và Click chuột phải để chọn Font

Bước 2: Trong cửa sổ thiết lập Font, bạn hãy tìm đến mục Underline Style và chọn None (1). Cuối cùng, bạn nhấn OK (2) để hoàn tất.

Nếu bạn muốn thay đổi kiểu gạch chân, bạn có thể chọn một kiểu khác trong mục Underline Style.

Tìm đến mục Underline Style và chọn None

Bước 3: Ngay lập tức, nội dung của từ chèn Hyperlink sẽ không còn gạch chân và chỉ còn lại văn bản. Việc loại bỏ gạch chân không ảnh hưởng đến việc mở liên kết khi bạn nhấn vào từ chèn Hyperlink.

Nội dung của từ chèn Hyperlink sẽ không còn gạch chân và chỉ còn lại văn bản

Nếu bạn muốn loại bỏ gạch chân mỗi khi chèn liên kết trong Word, bạn chỉ cần điều chỉnh phong cách định dạng của Hyperlink.

Bước 1: Bạn hãy nhấn vào phần Styles và chọn Mở rộng.

Nhấn vào phần Mở rộng của Styles

Bước 2: Hãy kéo xuống cuối cùng trong cửa sổ Styles mới xuất hiện để lựa chọn phần Hyperlink.

Kéo xuống cuối cùng để chọn phần Hyperlink

Bước 3: Tiếp theo, bạn cần chọn phần Mở rộng (1) và sau đó chọn Modify… (2).

Lựa chọn Mở rộng và chọn Modify

Bước 4: Giờ đây, bạn phải cấu hình các thông tin như dưới đây trong Modify Styles.

  1. Disable chế độ gạch chân (biểu tượng U gạch chân)
  2. Chọn chế độ muốn áp dụng:
    • Thêm vào bộ sưu tập định dạng: Thêm vào bộ sưu tập định dạng
    • Chỉ sử dụng trong tài liệu này: Chỉ sử dụng định dạng trong tài liệu này
    • Tài liệu mới dựa trên mẫu này: Áp dụng trên các tài liệu mới dựa trên mẫu này

Trong tình huống này, chúng ta sẽ vô hiệu hóa gạch chân vĩnh viễn khi chèn liên kết trong Word nên bạn phải lựa chọn “Tài liệu mới dựa trên mẫu này”. Từ bây giờ, khi chèn Hyperlink, bạn sẽ không còn gặp phải định dạng gạch chân nữa.

Cấu hình phần Modify Styles

Trong bài viết này, Thủ thuật phần mềm đã hướng dẫn cách vô hiệu hóa gạch chân khi chèn liên kết, hyperlink trong Word. Chúc bạn một ngày tốt lành!

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *