Làm thế nào để khóa vị trí biểu đồ trong Excel

Cách khóa vị trí biểu đồ trên Excel

Một khi bạn đã khóa vị trí biểu đồ trong Excel, việc di chuyển hoặc thậm chí xóa mất chúng trong khi nhập liệu cho cột và hàng trên Excel sẽ bị hạn chế.

Cách khóa vị trí biểu đồ trên Excel

Khi tạo biểu đồ trong Excel, chúng có thể bị di chuyển dễ dàng khi bạn kéo chuột vào, thậm chí kích thước của các cột cũng có thể bị tác động nếu bạn vô tình thay đổi chúng. Để giải quyết vấn đề này, cách tốt nhất là khóa biểu đồ trong Excel để bạn không thể di chuyển hoặc thay đổi kích thước của chúng.

Bước 1: Bạn cần tạo biểu đồ và thống kê các nội dung cần nhập liệu vào bảng. Ngay cả khi bạn chưa chắc chắn về dữ liệu trong bảng, bạn vẫn có thể khóa biểu đồ mà không ảnh hưởng đến việc thay đổi dữ liệu.

Việc khóa biểu đồ sẽ ảnh hưởng đến: Không thể di chuyển biểu đồ, không thể phóng to hoặc thu nhỏ biểu đồ, nhưng các tính năng khác vẫn hoạt động bình thường.

Tạo biểu đồ và thống kê các nội dung cần nhập liệu vào trong bảng

Bước 2: Sau đó, bạn hãy Click chuột phải vào bảng biểu đồ và chọn mục Format Chart Area

Click chuột phải vào bảng biểu đồ và chọn mục Format Chart Area

Bước 3: Tiếp theo, bạn hãy chỉnh sửa kích thước của bảng biểu đồ thông qua các điểm neo bên ngoài bảng. Hãy cân nhắc kỹ vì khi khóa thì kích thước biểu đồ sẽ không thể chỉnh sửa. Nếu muốn chỉnh sửa, bạn phải mở khóa trước.

Chỉnh sửa kích thước của bảng biểu đồ thông qua các điểm neo bên ngoài bảng

Bước 4: Ngoài việc chỉnh sửa kích thước bên ngoài bằng điểm neo, bạn cũng có thể chọn mục Size để thay đổi chúng.

Chọn mục Size

Bước 5: Sau khi hoàn tất thay đổi kích thước, bạn hãy chọn mục Lock aspect ratio để giữ nguyên tỉ lệ của bảng biểu đồ.

Chọn mục Lock aspect ratio để giữ nguyên tỉ lệ của bảng biểu đồ

Bước 6: Bây giờ, chúng ta sẽ tiến hành khóa bảng biểu đồ (kích thước và di chuyển). Bạn hãy chọn Properties và đánh dấu vào mục Don’t move or size with cells.

Đánh dấu vào mục Don’t move or size with cells

Khóa bảng biểu đồ trên Excel bằng tính năng Don’t move or size with cells sẽ giữ chặt vị trí và kích thước của biểu đồ, không cho phép thay đổi. Để điều chỉnh kích thước, bạn chỉ cần bỏ đánh dấu mục này.

Bước 7: Bạn đã hoàn tất quá trình khóa biểu đồ trong Excel theo cách trên.

Hoàn tất việc khóa biểu đồ không cho di chuyển trên Excel

Trong hướng dẫn này, Thủ thuật phần mềm đã chỉ cho bạn cách mà bạn có thể khóa biểu đồ trong tệp Excel để tránh di chuyển hoặc chỉnh sửa. Chúc bạn thành công!

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *