Làm thế nào để hiển thị This PC trên Windows 10

Cách hiện My Computer trong Windows 10

Nếu bạn vừa cài đặt Windows 10 hoặc vì một lý do nào đó mà This PC (My Computer) bị ẩn trên màn hình Desktop, hãy theo dõi hướng dẫn sau để biết cách hiển thị lại This PC (My Computer) trên Desktop.

Cách hiện My Computer trong Windows 10

1. Hiện My Computer trên Windows 10 trong Desktop Icon Settings

1.1. Trên Windows 10

Bước 1: Nhấp vào Start (1) và chọn Settings (2).

Chọn Settings

Bước 2: Nhấp vào Personalisation.

Click vào Personalisation

Bước 3: Chọn Themes (1) và sau đó chọn Desktop icon settings (2).

Chọn Desktop icon settings

Bước 4: Tích chọn Computer (1) và nhấn OK (2).

Tích chọn Computer rồi nhấn OK

Sau đó, bạn hãy mở Desktop và tận hưởng kết quả.

Kết quả

1.2. Trên Windows 11

Bước 1: Chuột phải vào Start (1) và chọn Settings (2).

Click chuột phải vào Start rồi chọn Settings

Bước 2: Chọn Personalisation (1), sau đó chọn Themes (2).

Chọn Themes

Bước 3: Chọn Desktop icon settings.

Chọn Desktop icon settings

Bước 4: Tích chọn Computer (1) và nhấn OK(2).

Chọn mục Computer và nhấn OK

2. Hiển thị This PC (My Computer) với Recycle Bin

Recycle Bin luôn là biểu tượng mặc định hiển thị trên Windows và bạn có thể thực hiện điều này trên cả Windows 11. Bạn có thể thực hiện cách này trên các phiên bản Windows bằng cách “lôi” This PC bằng việc tạo Shortcut như sau:

Bước 1: Bạn hãy mở Recycle Bin (1) => và giữ chuột vào This PC (2) rồi kéo và thả ra màn hình Desktop (3).

Giữ chuột vào This PC rồi kéo và thả ra màn hình Desktop

Bước 2: Sau đó, bạn sẽ thấy This PC hiển thị dưới dạng Shortcut. Bạn có thể mở Shortcut này với chức năng tương tự như This PC thông thường.

Bạn sẽ thấy This PC hiển thị dưới dạng Shortcut

Với hướng dẫn trong bài viết, bạn có thể hiển thị This PC (My Computer) trên Windows 10,11 một cách dễ dàng và nhanh chóng. Chúc các bạn thành công!

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *