Cách tạo tài khoản Microsoft Teams cho học sinh và giáo viên

# Hướng dẫn tạo tài khoản Microsoft Teams cho học sinh và giáo viên

Để phục vụ cho việc học và giảng dạy trực tuyến, Microsoft Teams đang trở thành nền tảng được nhiều giáo viên và học sinh ưa chuộng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách tạo tài khoản Microsoft Teams cho học sinh và giáo viên một cách nhanh chóng.

![Cách tạo tài khoản Microsoft Teams cho học sinh và giáo viên](https://img6.thuthuatphanmem.vn/uploads/2022/04/18/cach-tao-tai-khoan-microsoft-teams-cho-hoc-sinh-va-giao-vien_033751990.jpg)

## 1. Tạo tài khoản Microsoft Office 365 cho giáo viên

**Bước 1**: Truy cập vào trang web [Microsoft](https://www.microsoft.com/en-us/education/products/office) để tạo tài khoản miễn phí Microsoft Office 365 Education dùng thử trong 30 ngày.

Sau đó, bạn click vào phần **LEARN HOW TO BUY FOR SCHOOLS**.

![Click vào dòng LEARN HOW TO BUY FOR SCHOOLS](https://img6.thuthuatphanmem.vn/uploads/2022/04/18/click-vao-dong-learn-how-to-buy-for-schools_033820406.jpg)

**Bước 2**: Click vào **Get started for free** để bắt đầu tạo tài khoản.

![Click vào Get started for free để tạo tài khoản](https://img6.thuthuatphanmem.vn/uploads/2022/04/18/click-vao-get-started-for-free-de-tao-tai-khoan_033903068.jpg)

**Bước 3**: Nhập địa chỉ email của bạn vào phần **(1)** và click **Next (2)**.

![Điền email của bạn và nhấn Next](https://img6.thuthuatphanmem.vn/uploads/2022/04/18/dien-email-cua-ban-va-nhan-next_034202128.jpg)

**Bước 4**: Click vào **Set up account** để bắt đầu tạo tài khoản.

![Bạn click vào Set up account để bắt đầu tạo tài khoản](https://img6.thuthuatphanmem.vn/uploads/2022/04/18/ban-click-vao-set-up-account-de-bat-dau-tao-tai-khoan_034828629.jpg)

**Bước 5**: Nhập thông tin cá nhân như **Họ tên (1)**, **Số điện thoại (2)**, **Tên công ty & Quy mô (3)**, **Quốc gia (4)** và click **Next (5)** để tiếp tục.

![Điền các thông tin cá nhân rồi nhấn Next](https://img6.thuthuatphanmem.vn/uploads/2022/04/18/dien-cac-thong-tin-ca-nhan-roi-nhan-next_034856403.jpg)

**Bước 6**: Chọn **Text me (1)** để nhận mã xác minh qua tin nhắn. Sau đó, nhập số điện thoại của bạn **(2)** và click **Send verification code (3)**.

![Chọn Send verification code](https://img6.thuthuatphanmem.vn/uploads/2022/04/18/chon-send-verification-code_034920318.jpg)

Tiếp theo, bạn nhập mã xác minh mà bạn đã nhận được vào trang web để hoàn tất quá trình xác thực.Hãy xác minh (5) bạn (4).

Nhập mã xác minh gửi về số điện thoại của bạn và chọn Verify

Hãy tạo tên mới nếu thay đổi Username (1)Domain Name (2), sau đó bấm Save (3). Sau khi đó, bạn hãy tạo mật khẩu mới(4) và chọn Next (5).

Kiểm tra Username và Domain Name

Hãy xem xét và cập nhật thông tin (nếu cần) sau đó bấm Save để lưu lại.

Bạn kiểm tra các thông tin đã nhập và thay đổi

Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn sẽ nhận được thông báo “Cảm ơn bạn đã đăng ký Office 365 Education” là đã tạo tài khoản thành công.

Thông báo Thanks for signing up for Office 365 Education tức là bạn đã tạo tài khoản thành công

2. Tạo tài khoản Microsoft Teams cho học sinh

Hãy truy cập vào trang web https://www.office.com/?auth=2

Sau đó, bạn bấm vào biểu tượng Công cụ khởi động ứng dụng.

Click vào biểu tượng Công cụ khởi động ứng dụng

Sau đó, bạn chọn Quản trị.

Click chọn mục Quản trị

Hãy tìm đến Quản lý người dùng và chọn Thêm người dùng (2) trong mục Trang chủ (1).

Chọn Thêm người dùng

Nhập thông tin như họ tên (1), tên hiển thị (2), tên người dùng (3). Tiếp theo, hãy chọn (4) và tạo mật khẩu mới(5)Dành cho học sinh, sau đó click vào Tiếp theo (6) để chuyển sang bước tiếp theo.

Nhập các thông tin và bỏ các tùy chọn rồi nhấn Tiếp theo

Bước 4: Chọn Office 365 A1 dành cho học viên (2) sau khi chọn Gán giấy phép… (1) và nhấn Tiếp theo (3).

Chọn Office 365 A1 dành cho học viên

Bước 5: Chọn Tiếp theo (2) sau khi chọn Người dùng (1).

Chọn Người dùng rồi nhấn Tiếp theo

Bước 6: Kiểm tra xem các thông tin đã chính xác chưa và sau đó click vào Hoàn tất việc thêm.

Kiểm tra các thông tin đã chính xác chưa rồi click vào Hoàn tất việc thêm

Sau khi hoàn tất các bước trên, bạn đã tạo xong tài khoản Microsoft 365 dành cho học sinh. Bạn nhớ gửi thông tin trong mục Chi tiết người dùng để học sinh có thể đăng nhập và sử dụng.

Gửi thông tin trong mục Chi tiết người dùng để cho học sinh đăng nhập và sử dụng

3. Tạo nhóm lớp học và mã nhóm trên Microsoft Teams

Bước 1: Truy cập trang web https://www.office.com/ và đăng nhập bằng tài khoản đã tạo.

Sau đó, chọn Teams.

Nhấn chọn Teams

Bước 2: Chọn Tạo nhóm (2) sau khi chọn Nhóm (1).

Chọn Tạo nhóm

Bước 3: Chọn Lớp học để tạo nhóm với các tùy chọn dành cho môi trường giáo dục.

Click chọn Lớp học để tạo nhóm với những tùy biến dành cho môi trường giáo dục

(1) và mô tả lớp (2) => Tiếp theo (3).

Nhập tên lớp và mô tả lớp

Bạn hãy nhấn Bỏ qua sau khi hoàn tất tạo nhóm.

Click Bỏ qua để hoàn tất tạo nhóm

Bước 5: Bạn hãy click vào biểu tượng dấu (1) => Cài đặt (2) => Tạo (3) để tạo mã nhóm.

Chọn Tạo để tạo mã nhóm

Sau đó, mã nhóm sẽ hiển thị và bạn có thể chia sẻ nó cho các học viên khác để tham gia lớp học.

Bạn có thể chia sẻ mã này cho các học viên khác để tham gia lớp học

4. Thêm học sinh vào nhóm

4.1. Thêm học sinh vào nhóm trên tài khoản giáo viên

Bước 1: Bạn hãy click vào biểu tượng (1) => Thêm thành viên (2).

Chọn Thêm thành viên

Bước 2: Bạn hãy nhập địa chỉ email của học sinh (1) => click chọn tên thành viên (2).

Click chọn tên thành viên

Sau đó, hãy click chọn Thêm để hoàn tất thêm thành viên.

Click chọn Thêm để hoàn tất thêm thành viên

4.2. Thêm học sinh bằng mã nhóm

Để thêm học sinh bằng mã nhóm, bạn cần phải tạo mã nhóm theo hướng dẫn trong mục 2. Tạo nhóm lớp học và mã nhóm trên Microsoft Teams. Sau đó, học sinh có thể đăng nhập vào Teams và nhập mã nhóm ở mục Tham gia nhóm bằng mã (1) => Tham gia nhóm (2).

Nhấn chọn Tham gia nhóm

Với hướng dẫn trong bài viết, bạn có thể tạo tài khoản Microsoft Teams cho học sinh và giáo viên một cách nhanh chóng và đơn giản. Chúc bạn một ngày mới tốt lành!

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *