Cách chia sẻ màn hình trên Microsoft Teams

Chia sẻ Màn hình trên Microsoft Teams

Chia sẻ Màn hình trên Microsoft Teams

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các phương pháp nhanh chóng và đơn giản để chia sẻ màn hình trên Microsoft Teams.

1. Chia sẻ Màn hình Microsoft Team trên Windows

Bước 1: Bạn click vào Chat (1) => Audio call (2) để thực hiện cuộc gọi với người cần chia sẻ màn hình.

Chọn Audio call để thực hiện cuộc gọi với người cần chia sẻ màn hình

Bước 2: Trên giao diện cuộc gọi, bạn hãy click vào nút Share.

Click vào nút Share

Bước 3: Bạn hãy chọn Screen để chia sẻ toàn bộ màn hình máy tính của bạn.

Chọn Screen để chia sẻ toàn bộ màn hình máy tính của bạn

Sau khi chia sẻ, máy người nhận sẽ nhìn thấy hình ảnh trên Desktop của bạn.

Sau khi chia sẻ, máy người nhận sẽ nhìn thấy hình ảnh trên Desktop của bạn

Bước 4: Để dừng chia sẻ, bạn hãy click vào Stop sharing trên máy tính người gọi.

Click vào Stop sharing trên máy tính người gọi

2. Chia sẻ Màn hình Microsoft Teams trên macOS

Bước 1: Trên giao diện cuộc gọi, bạn click vào Share (1) => Screen (2).

Chọn Screen

Bước 2: Nếu có thông báo yêu cầu quyền theo dõi màn hình máy tính, bạn hãy click Open System Preferences.

Click Open System Preferences

Bước 3: Bạn click vào biểu tượng ổ khóa để mở quyền truy cập Microsoft Teams.

Hãy nhấp vào biểu tượng ổ khóa để mở quyền truy cập Microsoft Teams

Sau đó, hãy đặt mật khẩu trên Mac (1) => Unlock (2).

Nhập mật khẩu trên Mac và nhấn Unlock

Bước 4: Chọn Microsoft Teams (1) => nhấp vào biểu tượng ổ khóa (2) để khóa lại.

Nhấp vào biểu tượng ổ khóa để khóa lại

Sau khi cấp quyền, máy người nhận sẽ theo dõi màn hình của bạn. Để dừng chia sẻ, bạn phải kết thúc cuộc gọi.

Để dừng chia sẻ, bạn hãy tắt cuộc gọi

3. Chia sẻ màn hình Microsoft Teams trên iOS

Bước 1: Trong cuộc gọi trên iOS, chạm vào biểu tượng (1) => Chia sẻ (2).

Chọn Chia sẻ

Bước 2: Chọn Chia sẻ màn hình (1) => Bắt đầu truyền phát (2).

Chọn Bắt đầu truyền phát

Sau khi chia sẻ màn hình, máy người nhận sẽ nhìn thấy màn hình của bạn. Để dừng chia sẻ, bạn cần kết thúc cuộc gọi.

Sau khi chia sẻ màn hình, máy người nhận sẽ nhìn thấy màn hình của bạn

4. Chia sẻ màn hình Microsoft Teams trên Android

Bước 1: Trong cuộc gọi, chạm vào biểu tượng (1) => Chia sẻ (2).

Chạm vào biểu tượng … rồi chọn Chia sẻ

Bước 2: Chọn Chia sẻ màn hình (1) => Bắt đầu bây giờ (2).

Chọn Bắt đầu bây giờ

Sau khi chia sẻ xong, máy người nhận sẽ nhìn thấy màn hình của bạn. Để dừng chia sẻ, bạn cần kết thúc cuộc gọi.

Máy người nhận sẽ nhìn thấy màn hình của bạn

Với hướng dẫn chia sẻ màn hình trên Microsoft Teams trong bài viết, bạn có thể chia sẻ màn hình cho người dùng trên các thiết bị khác nhau nhanh chóng, dễ dàng. Chúc các bạn ngày mới tốt lành!

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *