Cách chia phòng theo nhóm (Breakout Room) trong Zoom Meetings

Cách chia phòng theo nhóm (Breakout Room) trong Zoom Meeting

Trong cuộc họp trực tuyến, việc chia nhóm Breakout Room (phòng nhỏ) trên Zoom Meetings giúp giáo viên dễ dàng tổ chức các hoạt động theo nhóm với sinh viên. Dưới đây là một hướng dẫn chi tiết về cách thực hiện việc này.

### 1. Bật tính năng chia phòng theo nhóm Breakout Room trên Zoom
Mặc định, tính năng chia phòng Breakout Room không được kích hoạt trên Zoom, bạn cần phải thực hiện các bước sau để kích hoạt tính năng này:
– Truy cập trang chủ Zoom và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
– Chọn thẻ “Cài đặt” trên Zoom để xem toàn bộ các tính năng.
– Tại mục “Trong cuộc họp (Nâng cao)”, kích hoạt tính năng “Phòng theo nhóm”.

Khi kích hoạt thành công, hệ thống sẽ tự động mở tính năng trên Zoom, bạn chỉ cần mở Zoom là có thể sử dụng.

### 2. Chia phòng theo nhóm Breakout Room trên Zoom Meeting
Tính năng chia nhóm Breakout Room sẽ nằm trong mục mở rộng của cuộc họp trên Zoom. Bạn có thể thực hiện các bước sau để chia phòng như sau:
– Mở Zoom Meeting, chọn mục “Các tùy chọn khác” > “Breakout Room”.
– Trong bảng thiết lập đầu tiên, bạn sẽ cần nhập các thông tin như số lượng nhóm muốn chia, hoặc lựa chọn phân chia tự động hoặc thủ công.
– Sau khi đã thiết lập thông tin, bạn chọn “Tạo” để bắt đầu chia phòng thành nhóm nhỏ.

Việc sử dụng Breakout Rooms trên Zoom Meetings sẽ giúp bạn dễ dàng quản lý cuộc họp trực tuyến theo nhóm một cách hiệu quả.Sử dụng được ngay, bạn sẽ cần thêm một số thao tác khác.

  • Tạo lại: Tạo lại nhóm
  • Thêm phòng: Thêm nhóm trong phòng

Danh sách nhóm trong phòng xuất hiện

Bước 4: Để học sinh có thể phân biệt được các phòng và tránh sự nhầm lẫn thì bạn hãy nhấn vào Đặt tên lại để đặt tên cho các phòng nhỏ. Trong trường hợp bạn muốn xóa phòng thì chỉ cần chọn Xóa.

Chọn Xóa để xóa phòng

Bước 5: Ngoài ra, mục Options còn cung cấp cho bạn rất nhiều thiết lập khác nhau như sau:

  • Cho phép người tham gia chọn phòng: Cho phép người tham gia chọn nhóm.
  • Cho phép người tham gia quay lại phiên họp chính bất cứ lúc nào: Cho phép người tham gia quay lại giữa chừng.
  • Chuyển mọi người đã được phân vào phòng nhỏ tự động: Tự động chuyển toàn bộ người tham gia phòng họp vào nhóm.
  • Chế độ phòng nhỏ tự động đóng sau … phút: Tự động đóng chế độ họp nhóm sau … phút
  • Đếm ngược sau khi đóng phòng nhỏ: Đếm ngược trước khi đóng chế độ chia phòng.

Thiết lập trong mục Options

Bước 6: Khi đã hoàn tất thiết lập, bạn chỉ cần chọn Mở tất cả phòng để bắt đầu mở các phòng theo nhóm đã thiết lập.

Chọn Mở tất cả phòng để bắt đầu mở các phòng theo nhóm đã thiết lập

Bước 7: Để tham gia phòng theo nhóm, bạn chỉ cần chọn mục Tham gia tương ứng với phòng và chọn Đồng ý để xác nhận.

Chọn mục tham gia tương ứng với phòng và chọn Đồng ý để xác nhận

Bước 8: Trong trường hợp bạn muốn nhắn tin với tất cả các phòng thì hãy chọn phần Thông báo đến tất cả và nhập văn bản vào trong Thông báo.

Chọn phần Thông báo đến tất cả và nhập văn bản vào trong Thông báo

Bước 9: Cuối cùng, để kết thúc chế độ chia phòng theo nhóm trên Zoom Meeting thì bạn chọn mục Đóng tất cả các phòng.

Chọn mục Đóng tất cả các phòng

Trong bài viết này, tangdoanhthu đã chia sẻ cách chia phòng theo nhóm (Breakout Room) trên Zoom Online Meeting. Chúc bạn thành công!

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *